Чергова податкова реформа або Законопроект № 5600

Чергова податкова реформа або Законопроект № 5600

Нагадаємо, що законопроект  № 5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» прийнято в першому читанні, і наразі триває підготовка до другого читання.  На даний час подано більше 11 тис. поправок, які профільний Комітет має розглянути в найближчий час, адже прийняття законопроекту заплановано в поточному році.

Адміністрування податків в Україні

Ми раніше писали : Налоговая амнистия в Украине

1. Виключено положення про податкову заставу на період оскарження ППР.

2. Урегульовані процесуальні питання щодо права контролюючого органу на звернення до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду керівника юридичної особи, зокрема:

 • збільшено строк непогашення боргу як підстави звернення контролюючого органу до суду з 30 календарних днів до 240,
 • урегульовано додаткові підстави для скасування такої заборони: окрім погашення боргу додано зміну керівника боржника або у разі початку судових процедур у справах про банкрутство стосовно такого боржника,
 • передбачено ведення Реєстру керівників платників податків – боржників для оперативного отримання відповідної інформації платниками податків,
 • чітко прописано процедуру прийняття судом відповідного рішення, у тому числі передбачено право на апеляційне та касаційне оскарження такого рішення.

3. Передбачено право контролюючого органу щодо надсилання запитів у випадку виявлення фактів, що свідчать про потенційне порушення, обмежено правом платника податків не надавати інформацію та документи, якщо така інформація/документи вже була надана контролюючому органу у минулому.

4. З метою більш ефективного адміністрування місцевих податків на контролюючий орган покладено обов’язок розкриття інформації органам місцевого самоврядування також і про фізичних осіб боржників (зараз розкривається інформація лише щодо юридичних). Уточнено в профільному законодавстві, що надання інформації про боржників фізичних осіб органам місцевого самоврядування не вважається поширенням персональних даних та розголошенням конфіденційної інформації.

5. Передбачено, що контролюючий орган не має права на погашення податкового боргу через інкасо, у випадку якщо сума боргу дорівнює чи перевищує заборгованість держави перед платником податків із бюджетного відшкодування.

6. Надано можливість під час перевірок здійснювати звукозапис, фото-, відеофіксацію та відповідно використовувати такі записи як підставу для висновків акта перевірки.

Адвокат Київ

7. Надано право платникам надавати дозвіл податковим органам про розголошення через електронний кабінет про себе інформації третім особам, в обсязі, визначеному платником податків.

Податок на прибуток в Україні:

 1. Вдосконалено механізм списання збитків великим платникам податку на прибуток, а саме збитки враховуються до повного їх погашення, але частинами по 50 % щороку. Якщо сума збитків, що залишилась, становитиме до 10 % від фінрезультату, то такі збитки враховуються у повному обсягу. Першим звітним періодом буде 2022 рік.
 2. Коригування фінансового результату на суми безповоротної фіндопомоги застосовується лише тими платниками, що включили таку допомогу до витрат і надали її пов’язаній особі, що задекларувала за минулий період збитки.
 3. Звільнено від оподаткування прибуток виробників свійської птиці. Проте з переліку свійської птиці виключено вирощування курей.

Мінімальне податкове зобов’язання

 1. Пільга щодо звільнення від ПДФО доходів з реалізації власновирощеної продукції залежить не від розміру земельної ділянки, а від розміру отриманого доходу і надається, коли розмір доходу не перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати. (У пп. 165.1.24 замінено пільгу щодо звільнення доходів, отриманих з 2 га, на пільгу, що має грошовий вираз доходу 12 МЗП, у першому читанні пропонувалося 0,5 га.)
 2. Фізичним особам, яким земельні ділянки належать на праві власності або користування, контролюючий орган не нараховуватиме мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) на земельні ділянки, які станом на 01.01.2022 року знаходились у межах населених пунктів. (У першому читанні пропонувалося не нараховувати МПЗ на земельні ділянки, розмір якої (яких) не перевищував 0,5 га.)
 3. Порядок зарахування сплачених податків в рахунок МПЗ диференційовано між сільгосптоваровиробниками і не сільгосптоваровиробниками.
 4. Для забезпечення справедливості нарахування МПЗ по земельних ділянках державної та недержавної форми власності передбачено зарахування в рахунок сплати МПЗ лише 20% орендної плати за земельні ділянки, що належать до державної або комунальної власності (в першому читанні пропонувалося зараховувати повністю).
 5. Вдосконалено механізм нарахування МПЗ контролюючими органами на земельні ділянки, що належать фізичним особам. Зокрема, фізична особа звільняється від МПЗ, якщо контролюючий орган не вручив ППР у відповідні строки.
 6. Перший період нарахування МПЗ – 2022 рік. Тобто МПЗ буде нараховуватися у 2023 році за 2022 рік. У першому читанні передбачалась сплата за 2021 рік.
 7. Передбачені перехідні положення щодо застосування коефіцієнта при визначенні МПЗ. У 2022 та 2023 роках коефіцієнт зменшений з 0,05 до 0,04.

Місцеві податки в Україні:

 1. Виключено питання оподаткування платою за землю земельних ділянок, у випадку користування без оформлення правовстановлюючих документів, у тому числі у разі самозахоплення.
 2. Додано механізм адміністрування справляння плати за землю в частині вже існуючого з моменту прийняття ПКУ об’єкта оподаткування – земельної частки (паю), а саме розширено джерела інформації, на підставі яких може бути нараховано податок, додано дані державного реєстру речових прав, надання безпосередньо платником документів на земельну частку (пай) чи отримання від органів місцевого самоврядування інформації про прийняття рішення про виділення земельної частки (паю) в натурі на місцевості.
 3. Уточнено вимоги до ППР у частині детального розрахунку суми податку та розшифровки реквізитів об’єктів оподаткування з плати за землю, податку на нерухомість та з транспортного податку.

Зміни у ПДВ

Податковий адвокат

 1. Виключено положення про оподаткування ПДВ другого та наступного постачання житла.
 2. Виключено положення про встановлення додаткових вимог до права на бюджетне відшкодування (включення відповідних витрат у розмірі не менше 8 відсотків продажної ціни таких виготовлених товарів).
 3. Збільшено строки з включення до податкового кредиту зареєстрованих ПН з 185 днів (І читання) до 366 календарних днів.
 4. Тимчасово до 2026 р. запроваджується касовий метод обрахунку для постачання електроенергії.
 5. Поширено касовий метод також на постачання житлово-комунальних послуг, в межах яких нараховують плату за абонентське обслуговування.
 6. Приведено у відповідність коди УКТ ЗЕД до нової редакції Митного тарифу України.
 7. Звільнено від ПДВ друге та наступне постачання тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для яких встановлені максимальні роздрібні ціни.
 8. Продовжено до 2025 р. пільги щодо розстрочення ПДВ при ввезенні обладнання.

Зміни у ПДФО

 1. Передбачено оподаткування операцій з продажу третього та більше об’єктів нерухомого майна за ставкою 18 % від чистого доходу. При цьому така ставка не поширюється на продаж майна, отриманого у спадщину.
 2. Передбачено, що за ставкою 0 % може оподатковуватись продаж земельної ділянки с/г призначення, безпосередньо отриманої платником податку у власність у процесі приватизації земель державних КСП, або приватизації земельних ділянок, які перебували у користуванні такого платника, або виділеної в натурі (на місцевості) власнику земельної частки (паю), а також таких земельних ділянок, отриманих платником податку у спадщину.
 3. Звільнено від ПДФО дохід у вигляді соціальних послуг, які надаються згідно із Законом «Про соціальні послуги» надавачами таких послуг.
 4. Передбачено, що контролюючий орган не може в цілях підтвердження витрат вимагати інформацію з баз, доступ до яких він має.
 5. Право на податкову знижку в частині витрат на навчання та лікування надано також опікуну, піклувальнику, прийомним батькам , батькам-вихователям.
 6. Передбачено, що ПДФО від продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії генеруючими установками, сплачується до відповідного бюджету за місцезнаходженням установок.
 7. Передбачено, що до витрат на придбання інвестиційного активу прирівнюється його вартість, задекларована під час одноразового декларування. Також надано право на зменшення доходу від операцій з третім продажем рухомого/нерухомого майна (що оподатковується по 18 %) та операцій з майновими правами (то числі отриманні активів через їх погашення) на суму задекларованої вартості таких активів під час податкової амністії.
 8. До складу витрат ФОП включаються витрати на платежі на користь організацій колективного управління, відповідно до Закону «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав».
 9. Право на включення витрат по допомозі медичним закладам в повному обсязі до податкової знижки поширено також та 2021 та 2022 рік.

Акциз

1. Доповнено перелік операцій з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування, операцією з вивезення за межі митної території України невикористаної раніше ввезеної у виробництві сировини.

2. Приведення у відповідність коди УКТ ЗЕД до нової редакції Митного тарифу України;

3. Передбачено розширення переліку товарів, що не підлягають маркуванню марками акцизного податку – тестовими зразками алкогольних напоїв та винами натуральними, без додавання спирту, міцність яких не перевищує 15%.

4. Скорочено строк одержання марок акцизного податку для імпортованих підакцизних товарів з 5 до 3 днів.

5. З метою покращення контролю за виробництвом спирту етилового передбачено розробку окремого порядку, що встановлює вимоги до пломбування обладнання, устаткування, спиртових комунікації та приладдя обліку спирту та продукції, для виробництва якої використовується отриманий спирт етиловий (в тому числі витратомірів-лічильників).

6. Передбачено, що всі місця виробництва спирту етилового, які підлягають пломбуванню, мають фіксуватися системою відеоспостереження.

7. Поширено правила антифорстолінгу на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН).

7. У зв’язку із скасуванням звільнення від сплати акцизного податку для реалізації електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії:

 • передбачено уточнення, згідно з яким особи, які відповідно до закону не мають ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, не є платниками акцизного податку;
 • з метою забезпечення можливості сплати акцизного податку тимчасово на 2022 рік запроваджується касовий метод обрахунку акцизного податку з виробленої електричної енергії.

Екологічний податок

1. Збільшено відсоток щорічного підвищення ставки екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти та скорочено термін досягнення основної ставки встановлених у пунктах 245.1 та 245.2 статті 245 ПКУ з 01.01.2030 до 01.01.2025.

Ліцензування

1. Доопрацьовано норми щодо видачі/анулювання ліцензій з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, зокрема:

 • передбачено ведення Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах,
 • розширено підстави для анулювання ліцензії на виробництво та реалізацію підакцизної продукції,
 • збільшено строки, за які ДПС повідомляє платника про необхідність внесення чергового платежу за ліцензії,
 • передбачено автоматичне повідомлення про дату, з якої анулюється ліцензія у разі невнесення чергового платежу за ліцензію, – за 9 днів до настання терміну сплати за відповідну ліцензію,
 • доповнено перелік документів, необхідних для отримання ліцензії на право виробництва та роздрібної торгівлі пальним, декларацією відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;
 • передбачено положення, що у разі зміни будь-яких відомостей, зазначених у виданій ліцензії, ліцензіат зобов’язаний буде повідомити орган, який видав ліцензію, про такі зміни, протягом 30 днів з дня, наступного за днем їх настання, та одночасно запроваджено відповідальність за порушення таких строків;
 • запроваджено безстрокову ліцензію на право виробництва, оптової та роздрібної торгівлі підакцизною продукцією (зараз така ліцензія видається на 5 років);
 • вводиться можливість суб’єкту господарювання подавати та отримувати ліцензію в електронному вигляді;
 • пропонується у зв’язку з використанням несумлінними платниками податку схем ухилення від оподаткування акцизним податком запровадити заборону продажу сигарил, вироблених на митній території України, у пачках менше 20 штук;
 • розширено перелік дозволеної тари, яку можна використовувати для виробництва алкогольних напоїв;
 • передбачено запровадження відповідальності за порушення правил обігу рідин, що використовуються в електронних сигаретах;
 • спрощується процедура подачі заяви для отримання додатка до ліцензії на право оптової торгівлі підакцизними товарами у разі зміни інформації, зазначеної у ліцензії.

Рента

1. Запроваджено диференціацію ставок оподаткування марганцевих руд в залежності від розміру середньої фактичної ціни реалізації, визначеної як середня вартість залізної руди за індексом.

2. Виправлено технічну помилку щодо невстановлення ставки рентної плати з РЧР за радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб.

3. Уточнено ставки рентної плати за використання підземної води у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального поділу.

4. Уточнено, що для ЖКП передбачено застосування до ставок рентної плати коефіцієнт 0,3 у частині виключно до обсягів води технологічних нормативів використання питної води, визначених відповідно до законодавства про питну воду, питне водопостачання та водовідведення.

5. Передбачено, що до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України для виду радіозв’язку «стільниковий радіозв’язок», для ширини смуги радіочастот, отриманої відповідно до ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, виданої з 1 січня 2022 року на конкурсних або тендерних засадах, не застосовуються коефіцієнти, встановлені пунктом 254.4 статті 254 ПКУ.

Інше

1. Передбачено до 2037 р. широкий перелік податкових пільг для компаній, що здійснюють діяльність у шахтарських регіонах.

2. Дозволено держслужбовцям, які не виконували публічні функції починаючи з 1 січня 2010 року, взяти участь у податковій амністії.

Нагадаємо, що в разі прийняття Занопроекту, останній  набуде чинності з 1 січня 2022 року (якщо дату не відтермінують).

Адвокат Киев - как правильно подобрать адвоката в Киеве?
Адвокат, Кандидат юридичних наук,
Керуючий партнер ADVICE Віталій Кулаков

Ми будемо слідкувати за подальшим розглядом цього законопроекту, оскільки його прийняття та остаточний зміст має велике значення для подальшої діяльності суб’єктів господарювання, в тому числі наших клієнтів. Запрошуємо до співпраці та готові запропонувати кращі умови і сервіс.

НАПИСАТИ НАМ