Компенсація відсотків по кредитам для експортерів України

Компенсація відсотків по кредитам для експортерів України

Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 943 від 23.08.2022р., якою затвердив Порядок та умови часткової компенсації відсотків по кредитам для експортерів України.

На таку компенсацію можна розраховувати, якщо:

 • позичальником є фізична особа підприємець – резидент або юридична особа – резидент, учасниками (засновниками) якого є фізичні або юридичні особи – резиденти, у тому числі громадські об’єднання осіб з інвалідністю, кінцеві бенефіціарні власники (контролери) яких є фізичними особами – резидентами;
 • позичальник зареєстрований на території України (крім тимчасово окупованих територій);
 • щодо позичальника не відкрито провадження у справі про банкрутство, він не перебуває у процесі ліквідації. Відповідність позичальника зазначеним вимогам перевіряється з урахуванням інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 • позичальник не має на 1 число місяця, в якому буде прийматися рішення щодо надання компенсації, прострочену більш як шість місяців заборгованість із сплати податків, зборів та інших платежів до бюджету, контроль за справленням яких покладено на органи ДПС;
 • для новоствореного бізнесу (стартап) позичальник повинен мати бізнес-план щодо реалізації проекту (виконання зовнішньоекономічного договору (контракту), на запровадження якого залучається експортний кредит;
 • позичальник не віднесений до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію Указом Президента України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України “Про санкції”.

Компенсація відсотків по кредитам експортерів надається позичальникам за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування експортними кредитами (поновлювальними та непоновлювальними, крім овердрафтів (контокорентних кредитів) у розмірі 1 (однієї) облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, зменшених на 5 відсоткових пунктів.

Які кредити експортерів підлягають компенсації?  

Відсоткові ставки за:

 • короткостроковими договорами (кредитами), залученими для поповнення обігових коштів;
 • середньостроковими договорами (кредитами), залученими для поповнення обігових коштів, придбання основних засобів виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з виконанням умов зовнішньоекономічного договору (контракту), зокрема на стадії виробництва товарів (робіт, послуг);
 • довгостроковими договорами (кредитами), залученими для придбання основних засобів виробництва, обладнання для виробництва та переробки продукції товарів, послуг, будівництва та реконструкції виробничих об’єктів, пов’язаних з виконанням умов зовнішньоекономічного договору (контракту), зокрема на стадії виробництва товарів (робіт, послуг).

Експортні кредити повинні відповідати таким вимогам:

 • –        строк кредиту – від 2 до 12 років після постачання товарів (робіт, послуг);
 • –        сума кредиту – не більше 85 відсотків суми зовнішньоекономічного договору (контракту), на виконання якого надається експортний кредит.

Сума компенсації, що надається позичальнику та пов’язаним з ним особам протягом бюджетного періоду за короткостроковими, середньостроковими та довгостроковими кредитами, не може перевищувати 5 млн. гривень.

Що треба для отримання компенсації відсотків по кредитам для Експортерів?

Позичальники подають щороку до 1 листопада уповноваженим банкам заявку за встановленою Мінекономіки формою та згоду про надання уповноваженим банком Мінекономіки інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком.

Уповноважені банки розглядають подані позичальниками заявки та у разі відповідності позичальників відповідним вимогам  Порядку – включають таких позичальників до реєстру на одержання компенсації.

Компенсація надається щомісяця виходячи із суми фактично сплачених позичальниками уповноваженому банку відсотків за користування експортним кредитом за відповідний період.

Важливо!!! Надання позичальнику компенсації тимчасово припиняється у разі порушення позичальником більш як на 15 календарних днів зобов’язання за кредитним договором щодо своєчасної сплати відсотків. Надання компенсації відновлюється у разі погашення позичальником заборгованості за кредитним договором або здійснення уповноваженим банком та позичальником реструктуризації простроченої ним заборгованості за кредитним договором. За період тимчасового припинення надання компенсації, компенсація відсотків позичальнику за такий період не здійснюється.

Це черговий шаг уряду країни, спрямований на підтримку експортерів. Ми також продовжуємо допомагати бізнесу, здійснюємо юридичне супроводження різних проектів, угод та діяльності в цілому.  З нами легко та вигідно працювати! Ми маємо більше 10 років досвіду та постійно вдосконалюємо його. Ми готові запропонувати свої послуги для бізнесу, аби Ви переконались – що належний юридичний захист існує!

Дякуємо за довіру! Будемо інформувати Вас надалі про можливості бізнесу в Україні.

АО «Адвокатська фірма «ADVICE»

Адвокат, к.ю.н, Кулаков Віталій

НАПИСАТИ НАМ