За що Держпраці перевіряє ФОП в 2020

За що Держпраці перевірки ФОП

В Україні вже кілька тижнів триває активна боротьба з незадекларованою працею. Держпраці спільно з податківцями проводить посилену роз’яснювальну роботу серед підприємців, а після роз’яснювальних заходів проводить перевірки.

Територіальні органи Держпраці регулярно повідомляють про результативність проведених заходів і збільшення кількості укладених трудових договорів. Під час інспекції в полі зору знаходяться роботодавці, які мають високий ризик використання незадекларованою праці, зокрема, сфера торгівлі.

Читати також : Податки ФОП у 2020 році

Також про перевірки роботодавців з низькими зарплатами нещодавно повідомили податківці.

Нагадаємо, що з 31 грудня 2019 діє новий порядок перевірок Держпраці, затверджений постановою №1132 Кабміну. Детальніше про новий порядок читайте в нашому матеріалі.

Який може бути привід для перевірки держпраці підприємця?

11 підстав для перевірки ФОП:

Адвокат на обшуках та перевірках
 • звернення працівника про порушення законодавства про працю;
 • звернення фізособи про порушення правил оформлення трудових відносин (тобто неофіційно працевлаштованого працівника);
 • рішення керівника Держпраці після аналізу інформації зі ЗМІ й інших джерел;
 • рішення суду;
 • повідомлення посадових осіб органів держнагляду (контролю), правоохоронних органів;
 • інформація Держстату, ДПС, ПФУ;
 • інформація профспілкових органів про порушення прав працівників;
 • доручення Прем’єр-міністра України;
 • звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
 • запит народного депутата;
 • у разі невиконання вимог припису.

Варто зауважити, що інформація від ПФУ про роботодавців, що нараховують зарплату менше за мінімальну, може бути приводом для перевірки, якщо кількість таких працівників рівна або перевищує 30% від загальної кількості.

Як довго може проводитися перевірка Держпраці ФОП?

Тривалість інспекційного відвідування не може перевищувати 10 робочих днів

Чи повинні попередити про перевірку ФОП інспектори?

Інспектори праці, за наявності службового посвідчення і вищезгаданих підстав для перевірки, можуть без попереднього повідомлення у будь-який час доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці заходити до будь-яких приміщень об’єкту відвідування, в яких використовується наймана праця.

Що можуть перевірити інспектори Держпраці?

Інспектори можуть ознайомитися з будь-якими книгами, реєстрами і документами, які містять інформацію з питань, які є предметом інспекційного відвідування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства і отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або виписки.

Тобто перевіряється наявність належного оформлення трудових відносин, а також з’ясовуються питання відносно ведення обліку роботи, виконаної працівником, обліку витрат на оплату праці, відомості про оплату праці працівника (штатний розклад, табелі обліку робочого часу, трудові договори (контракти), цивільно-правові договори і т.п).

Читати також: Данные о конечных бенефициарах, новая волна государственного интереса

Також інспектор може один або у присутності свідків ставити керівнику і працівникам питання, що стосуються законодавства про працю, отримувати з вказаних питань усні і письмові пояснення.

Крім того, до інспекційного відвідування можуть залучати працівників правоохоронних органів і фіксувати її проведення засобами аудіо-, фото- і відеотехніки.

Які дії може робити ФОП під час перевірки?

При проведенні перевірки ФОП має право:

Адвокат на обшуках та перевірках
 • перевіряти у інспектора праці наявність службового посвідчення. Упевнитися в його дійсності можна у реєстрі на сайті Держпраці;
 • отримати копію напряму на проведення інспекційного відвідування;
 • вимагати внести запис про її проведення у відповідний журнал реєстрації заходів державного нагляду (контролю) об’єкту відвідування (за його наявності).
 • перед підписанням акту бути проінформованим про свої права і обов’язки;
 • вимагати від інспектора праці дотримання вимог законодавства;
 • вимагати нерозголошування комерційної таємниці або конфіденційної інформації;
 • оскаржити у встановленому законодавством порядку неправомірні дії інспектора праці;
 • отримувати консультативну допомогу від інспектора праці з метою запобігання порушенням при проведенні інспекційних відвідувань;
 • фіксувати проведення інспекційного відвідування засобами аудіо-, фото- і відеотехніки;
 • оскаржити припис і вимогу інспектора праці

Коли можна не допустити інспектора Держпраці до перевірки ФОП?

Не допускати до проведення інспекційного відвідування можна у випадку:

 • відсутності службового посвідчення;
 • коли на офіційному сайті Держпраці не оприлюднена уніфікована форма акту інспекційного відвідування. Уніфікована форма акта наразі не оприлюднена. На сьогодні діє форма акта інспекційного відвідування, затверджена наказом Мінсоцполітики від 18.08.17 р. № 1338.

Також можна вимагати припинення перевірки у разі перевищення її максимального строку.

Підприємці можуть також представляти у письмовій формі свої пояснення, зауваження до акту інспекційного відвідування.

Акт перевірки ФОП і припис

Акт складається в останній день інспекційного відвідування в двох екземплярах.

Якщо об’єкт відвідування не згоден з викладеною в акті інформацією, акт підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною. Такі зауваження можуть бути подані не пізніше за три робочі дні після дня підписання акту. Інспектор не пізніше ніж через три робочі дні з дати їх надходження повинен надати письмову мотивовану відповідь.

Матеріали, зафіксовані засобами аудіо-, фото- і відеотехніки в ході інспекційних відвідувань, додаються до акту в паперовому або електронному вигляді на дисках для лазерних систем считування, на яких проставляється номер і дата складання акту. Про долучення таких матеріалів робиться відмітка в акті.

Читати також : Перевірки маніпуляції та штрафи роботодавців в Україні

Якщо під час інспекційного відвідування були виявлені порушення, інспектор складе припис про їх усунення. Припис вноситься не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після підписання акту(відмови від підписання), а у разі наявності зауважень – наступного дня після їх розгляду.

У разі відмови об’єкту відвідування або уповноваженої ним особи від підписання або неможливості особистого вручення акту і припису вони складаються одночасно у трьох екземплярах. У разі відмови об’єкту відвідування підписати акт інспектор праці вносить в такого акту відповідний запис.

Два екземпляри акту і припису не пізніше ніж впродовж наступного робочого дня спрямовуються об’єкту відвідування за адресою, вказаною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і громадських формувань, рекомендованим листом з описом документів в ньому і повідомленням про вручення.

Об’єкт відвідування зобов’язаний повернути інспектору праці підписаний екземпляр акту і припису не пізніше ніж через три робочи дні з дати його отримання. Якщо впродовж семи робочих днів після дня відправки не приходить відповідь від об’єкту відвідування, складається акт про відмову від підпису в двох екземплярах, один з яких спрямовується об’єкту відвідування.

Штрафи ФОП в 2020

2 лютого запроваджено нові штрафи за порушення норм трудового законодавства, які були прийняті Верховною Радою ще 12 грудня 2019 року (Закон України № 378 – IX).

Тепер за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту); оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві, а також виплату заробітної плати без нарахування і сплати ЄСВ штраф 10 розмірів мінзарплати (47 230 грн) за кожного працівника, відносно якого здійснено порушення (було 30 мінзарплат).

Читати також : Появится пятая группа ФОП и освободит от уплаты налогов

До юрособ і ФОП, які використовують найману працю, і є платниками єдиного податку 1-3 группопередження. За повторне протягом двох років з дня виявлення порушення – 30 розмірів мінімальної зарплати за кожного працівника, відносно якого здійснено порушення (4723х30 = 141 тис 690 грн).

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

Штраф 2 розміри мінзарплати (9446 грн) за кожного працівника, відносно якого здійснено порушення (було 10 мінзарплат).

Недотримання гарантій і пільг мобілізованим працівникам

Штраф 4 розміри мінзарплати (18 892 грн) за кожного працівника, відносно якого здійснено порушення. До юрособ і ФОП, які використовують найману працю, і є платниками єдиного податку 1-3 груп – попередження.Раніше штрафували на 10 розмірів мінзарплати за кожного працівника.

Недопущення до проведення перевірки ФОП

з питань дотримання законодавства про працю для виявлення неоформленных працівниківштраф 16 розмірів мінзарплати (75 568 грн) замість діючих раніше 100 мінзарплат.

Порушення інших вимог трудового законодавства, окрім передбачених абз. 2 – 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП – штраф 1 розмір мінзарплати за кожне таке порушення (4723 грн). За повторне впродовж року з дня виявлення порушення – 2 розміри мінімальної зарплати за кожне таке порушення (9446 грн).

Бухгалтерский аутсорсинг Киев цена

У разі сплати 50% розміру штрафу впродовж 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу, така постанова вважається виконаною.

У разі виконання припису Держпраці і усунення виявлених порушень у визначені приписом терміни заходи щодо притягнення до відповідальності не застосовуються. Це стосується порушення строків виплати зарплати, недотримання гарантій оплати праці, недотримання гарантій і пільг мобілізованим працівникам.

За недопуск до перевірки, допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту); оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, а також виплату заробітної плати без нарахування і сплати ЕСВ, штрафних санкції застосовуються незалежно від усунення порушень.

Також з’явилася можливість сплати 50% розміру штрафу впродовж 10 банківських днів.

НАПИСАТИ НАМ