ЗВІТНІСТЬ КІК 2024

КІК – контрольована іноземна компанія, власником якої може бути фізична особа та/або юридична особа, що є резидентом України.

Якщо: 

 • особа володіє >50% в одній компанії;
 • особа володіє >10% чи >25% (у 2022-2023) при умові, що інші українці в сукупності володіють >50% цієї компанії;
 • особа здійснює фактичний контроль за компанією окремо чи з іншими учасниками

Порядок заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого органу затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.08.2022 № 254.

ЩО ТРЕБА для звітності по КІК в 2024?

 • Подання до ДПС щодо створення КІК, набуття частки, внесення змін тощо (строк 60 днів з моменту події)
 • Потрібно замовити завірену належним чином фінансову звітність по вашому/шим КІКам.
 • Якщо є старі КІК (ті, що були зареєстровані до 2022 року, і які досі активні) –замовити комплексну фінансову звітність по ним за 2022р.
 • Якщо у вас є неактивні КІК (ті, якими ви не користуєтесь і не маєте ніяких фінансових рухів, але вони існують на папері та в реєстрі) – найкращий момент, щоб подати на їх ліквідацію і в майбутньому зменшити обсяги підготовки звітності.
 • Декларування податку по КІК та сплата (в разі нерозподіленого прибутку КІК => розмір податку дорівнює відсотку в статутному капіталі від суми скорегованого прибутку КІК * 18% * 1,5%)

*Якщо прибуток КІК був фактично розподілений (виплачені дивіденди до подання Звіту) застосовується ставка 9% замість 18%.

За який період подавати КІК звіт?

Першим звітним (податковим) роком для Звіту є 2022 рік, якщо ви зареєстрували компанію у 2023 році – це також означає, що у 2024 році ви маєте одночасно з поданням річної декларації про майновий стан доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств повинні подати звітність по КІК.

Відповідно до пункту 54 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ контролерам контролюючих іноземних компаній встановлений певний перехідний період для підготовки до звітування, який надає можливість подати звіти за 2022 рік до контролюючого органу одночасно  з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2023 рік, тобто у 2024 році.

Строки подання звіту?

Звіт подається по кожній окремо КІК, кожним окремо контролером.

Звіт має бути подано одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи (для фізичних осіб) або податкової декларації з податку на прибуток підприємств (для юридичних осіб) за відповідний календарний рік:

– для фізичної особи – до 1 травня 2024 року для Звітів за результатами  2022 – 2023 років;

– для юридичної особи – до 1 березня 2024 року для Звітів за результатами 2022 – 2023 років.

Спосіб подання звіту до контролюючого органу: електронна форма (щодо кожної контрольованої іноземної компанії окремо).

Яку форму звіту потрібно подавати моєму КІК?

Станом на 01.01.2024 (до набуття чинності законопроєкту № 8137) законодавством передбачено дві форми звіту: повний та скорочений

 • Хто подає скорочений звіт?

Скорочена форма звіту подається тоді, коли контролююча особа не має можливості забезпечити складання фінансової звітності контрольованої іноземної компанії та/або здійснення розрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії до дати граничного строку подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Якщо Звіт було подано за скороченою формою – необхідно подати повний Звіт до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком. У разі якщо відповідно до такого звіту загальний оподатковуваний дохід, об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи збільшується, така особа до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком, подає уточнюючу річну декларацію про майновий стан і доходи або податкову декларацію з податку на прибуток підприємств. При цьому штрафні санкції та/або пеня не застосовуються.

 • Хто подає повний КІК звіт?

Ця форма відрізняється від скороченої “не тільки розміром” складається більш ніж з 30 пунктів, а й складом інформації, яку потрібно надати в цьому звіті.  У повному звіті необхідно вірно визначити, який саме тип контролю, тип та структура володіння КІК відповідає вашому кейсу. 

До Звіту в обов’язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності КІК, що підтверджують розмір прибутку КІК за звітний (податковий) рік. Якщо граничні строки підготовки фінансової звітності  у відповідній іноземній юрисдикції спливають пізніше граничних строків подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, такі копії фінансової звітності КІК подаються разом із річною декларацією про майновий стан і доходи або податковою декларацією з податку на прибуток підприємств за наступний звітний (податковий) період (підпункт 392.5.2 пункту 392.5 статті 392 Кодексу).

 • Електронні форми документів розміщено на вебпорталі ДПС в рубриці «Електронна звітність / Платникам податків про електронну звітність / Інформаційно-аналітичне забезпечення / Реєстр електронних форм податкових документів».

 Яка відповідальність за невиконання правил КІК?

– Неподання контролюючою особою Звіту тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 розмірів прожиткових мінімумів для працездатної особи, встановлених на 1 січня податкового (звітного) року (у 2023 році – 268 400,00 грн).

– Несвоєчасне подання Звіту загрожує штрафом у розмірі 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожен календарний день неподання (але не більше 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) періоду, у 2023 році – 134 200,00 грн).

– Не подання Повідомлення про ство рення КІК, набуття частки, чи інших змін щодо КІК протягом встановленого строку загрожує штрафом – 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи за кожен випадок – 805 200,00 грн.

Водночас підпунктом 54 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу встановлено, що:

 • штрафні санкції та пеня за порушення вимог статті 392 Кодексу під час визначення та обчислення прибутку КІК не застосовуються за результатами 2022 – 2023 звітних (податкових) років;
 • до платника податків, його посадових осіб не застосовується за результатами 2022 – 2023 звітних (податкових) років адміністративна та кримінальна відповідальність за будь-які порушення, пов’язані із застосуванням норм статті 392 Кодексу.

Звільнення від оподаткування КІК:

 1. Якщо між Україною та країною реєстрації КІК є Конвенція про уникнення подвійного оподаткування;
 2. Виконується будь-яка з умов:
 • КІК фактично сплачує 18% або не менше 13% або
 • Частка пасивних доходів (дивіденди, відсотки, роялті) становить менше ніж 50% всіх доходів підприємства

*Якщо дохід всіх КІК особи в сукупності не перевищує 2 млн. євро на кінець звітного періоду – це є підстава для звільнення від оподаткування незалежно від вищевикладених умов!!! 

*Якщо прибуток звільнено від оподаткування, то розраховувати скорегований немає необхідності!!!

НАПИСАТИ НАМ